Day: januar 15, 2017

Forum del 2

Med nederlaget til Marcus Antonius og Kleopatra i slaget ved Actium i 31 f.Kr. sto Octavius, Cæsars adopterte sønn og arving, igjen som den ubestridte hersker av Roma. Utropt som Augustus fire år senere aktet han å bygge en hovedstad for det romerske rike, og Forum Romanum er i sitt vesen preget av Augustus. Som mange av Romas store urbane utviklingsprosjekter forfalt forum etter Romerriket gikk under på 400-tallet og ble til sist beiteland. I middelalderen ble det kjent som Campo Vaccino («kumarken») og ble i omfattende grad plyndret for stein og marmor. Sistnevnte ble kokt for å frambringe kalk. Først på 1700- og 1800-tallet ble stedets storhet gjenoppdaget, og systematiske undersøkelser og arkeologiske utgravninger begynte. Dagens forum er derimot en ruin, om enn fortsatt imponerende, bestående av arkitektoniske fragmenter og arkeologiske undersøkelser som tiltrekker seg rundt 4,5 millioner besøkende årlig.